Üdvözöljük!

Balotaszálláson a Polgárőrség  2007. 02. 22-én 24 fővel alakult meg . Az Egyesület bejegyzését a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2007. július 25-vel tette meg. A Balotaszállási Polgárőr Egyesület jelenlegi létszáma 48 fő polgárőr, mely tagozódik Aktív-Ifjúsági-Tiszteletbeli és Pártoló tagokra. Az egyesület működését az elfogadott „Alapszabályzat” szabályozza, felügyeletét az Ügyészség gyakorolja. Az Egyesület non-profit közhasznú szervezet. A Polgárőrök a polgárőr szolgálatukat munkájuk mellett szabadidejükben, térítés nélkül végzik. A polgárőrök szolgálatuk ellátása során törvényben meghatározott „KÖZFELADATOK ELLÁTÓ” személyek. A balotaszállási Polgárőrség rendszeresen ellenőrzi a település közterületeit, intézményeit, illetve főbb gazdasági tevékenységet folytató objektumokat. Megfigyeli a község területén megjelenő idegeneket, felfigyel azon jelenségekre, mely veszélyeztetné  a település közrendjét- közbiztonságát. Rendszeressé vált a helyi Posta Hivatal munkájának segítése- kiemelten a nyugdíjfolyósítások időszakában- a bel- és külterületi postások kísérése, biztosítása. A feladata ellátása során önálló polgárőrszolgálatot lát el valamint együttműködik a  Rendvédelmi szervekkel. Kiemelt feladatunk a közrend- közlekedésbiztonság, bűnüldözési feladatok, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, a településen és a tanyán élő lakosság biztonságérzetének  segítése.


            

   Egyesület elnöke:         Csorba Sándor                                       

   Elnökhelyettese:           Lajkó Károly

   Titkár:                         Lajos Gergő                                                                                                      Elnökség